www.telesur.sr
www.telesur.nlCopyright © 2018
Telecommunications Company Suriname (Telesur)

**********************************************************************

The authors and Telesur shall not in any way be liable for any damage
or legal consequences as a result of using this software. We make
absolutly no warranties about the reliability of this software.
Use it at your own risks !

**********************************************************************

**********************************************************************

De auteurs en Telesur zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor
schade of wettelijke gevolgen, als gevolg van het gebruiken van deze
software.Wij geven absoluut geen garanties over de betrouwbaarheid van
deze software. Gebruik is op uw eigen risico !

**********************************************************************

L ☯